kerstlicht.jpg

Waarom is er geen kerstverlichting?

Het is een vraag die bijna dagelijks wordt gesteld aan winkeliers in Woudenberg: waarom zijn de straten niet verlicht met feestverlichting. In een verklaring geeft het bestuur van de ondernemersvereniging DES Woudenberg helderheid.

Ondernemers in het centrum van Woudenberg die zijn verenigd in DES willen graag feestverlichting ophangen aan de leiboomframes in de Dorpsstraat en Voorstraat. DES heeft met goedkeuring van de gemeente daarvoor in 2018 al houders laten monteren aan deze leiboomframes. Sinds mei 2019 is DES met de gemeente verwikkeld in een procedure voor het gebruik van deze houders voor vlaggen (zomermaanden) en feestverlichting (feestmaanden). Het College van B&W van de gemeente Woudenberg wil echter niet meewerken aan het initiatief van DES om feestverlichting plaatsen aan de leiboomframes.

Hieronder staat een samenvatting van de argumentatie van het college van B&W met daarachter de reactie van DES:

1. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de bewoners boven de winkels over de maximale hoogte van de leibomen. De beoogde feestverlichting zal uitsteken boven de leiboomframes

Reactie DES: DES heeft via een enquête onderzoek gedaan onder de bewoners boven de winkels. 90% van de respondenten heeft geen bezwaar en juicht het initiatief van de winkeliers toe.   

2. Het plaatsen van feestverlichting boven de rijweg “brengt een risico van calamiteiten met zich mee” en er is geen aanspreekpersoon bij calamiteiten.

Reactie DES: DES is van mening dat dit risico zeer gering is omdat de verlichting goed kan worden verankerd in de houders. DES kan wel 60 ondernemers aanwijzen die aanspreekbaar zijn bij calamiteiten.

3. Het college van B&W vindt het plaatsen van feestverlichting aan de leiboomframes in strijd is met de wens om een rustig straatbeeld te behouden.

DES ziet geen onrustig beeld ontstaan, uitsluitend extra sfeer dankzij een strakke zichtlijn die de fraaie lijn van de leibomen volgt.

4. Het college van B&W vindt dat de feestverlichting primair aan de gevels moet worden gemonteerd.

Reactie DES: Helaas is dit niet overal mogelijk door tussenliggende woningen en is de hoogte van het plaatsen van de verlichting aan de gevels niet overal gelijk. Dit geeft een risico van vernieling/beschadiging wat kan leiden tot onveilige situaties. Daarnaast zal door hoogteverschillen en delen in de straat waar geen verlichting kan worden geplaatst aan de gevels, juist een onrustig straatbeeld ontstaan.   

Conclusie DES

De ondernemers/winkeliers in het centrum zijn erg teleurgesteld in de houding van het college van B&W. Reden waarom DES Woudenberg een brief heeft geschreven aan de raadsleden met de vraag wat zij vinden van de houding van het college van B&W.

NIEUWS

193